Projektai

Lygių užimtumo galimybių užtikrinimas: patirtis darbo rinkoje – nacionalinė vertybė, 2009–2012

Projektas ,,Lygių užimtumo galimybių užtikrinimas: patirtis darbo rinkoje-nacionalinė vertybė“ buvo vykdomas pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos I prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ priemonę „Socialinės rizikos ir socialinę atskirtį […]

Socialinės rizikos mažinimas pažeidžiamose šeimose: ugdymas, darbo rinka, bendruomenė. KELRODIS. 2009–2012

Projektas „Socialinės rizikos mažinimas pažeidžiamose šeimose: ugdymas, darbo rinka, bendruomenė. KELRODIS“ buvo vykdomas pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos I prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ priemonę „Socialinės rizikos […]

Pagrindinės suaugusiųjų mokymosi visą gyvenimą kompetencijos

Projektas „Pagrindinės suaugusiųjų mokymosi visą gyvenimą kompetencijos“ buvo įgyvendintas pagal Europos Sąjungos Mokymosi visą gyvenimą programą 2007–2013 m. [GRUNDTVIG programa]. Projekto tikslai: Suteikti galimybę suaugusiems asmenims, turintiems mokymosi ir išsilavinimo […]

Q@KIT – švietimo ir profesinio rengimo kokybės užtikrinimas ir sklaida konkurencingesnėje ir dinamiškesnėje Europoje, 2006–2008

Q@KIT projektas – tai švietimo ir profesinio mokymo kokybės skatinimas konkurencingoje ir dinamiškoje Europoje. Projekte dalyvavo devyni partneriai iš penkių skirtingų valstybių (Italija, Vokietija, Ispanija, Prancūzija ir Lietuva). Projekto tikslas […]

Moters vaidmuo stiprinant pilietinę visuomenę: lyderystė, partnerystė, užimtumas, 2006–2008

Projektas ,,Moters vaidmuo stiprinant pilietinę visuomenę, lyderystė, partnerystė, užimtumas” buvo vykdomas pagal Lietuvos 2004–2006 m. Bendrojo programavimo dokumento 2.3 priemonę „Socialinės atskirties prevencija ir socialinė integracija“.   Projekto bendrasis tikslas – […]

Probleminių regionų atgimimas Utenos apskrityje: įsidarbinimas, partnerystė, bendruomenė (ATGIMIMAS), 2004–2007

Europos Bendrijų iniciatyva EQUAL – Europos užimtumo strategijos dalis – skirta ieškoti naujų būdų užimtumo srityje šalinant diskriminaciją ir nelygybę, kurią patiria dirbantieji ir ieškantys darbo. EQUAL yra bandymų programa, […]

Profesijos standartų tobulinimas, įdiegimas ir harmonizavimas naujojoje Europos Sąjungoje. Europinės kvalifikacijos mados ir grožio sektoriuje, 2004–2007

Projektas „Profesijos standartų tobulinimas, įdiegimas ir harmonizavimas naujojoje Europos Sąjungoje“ buvo vykdomas pagal Europos Sąjungos Leonardo da Vinčio programą. Projekto tikslas – sukurti ir išbandyti sertifikavimo metodologiją ir metodus mados […]

Informacinės visuomenės pažangos vertinimas (statistinių rodiklių sistema) Europos Sąjungoje ir šalyse kandidatėse (SIBIS), 2001–2003

2001–2003 m. buvo dalyvauta Europos Komisijos 5-osios bendrosios programos (Informacinės visuomenės technologijos) projekte SIBIS. Projekto tikslas – sukurti ir pritaikyti inovacinius statistinius indikatorius, leidžiančius įvertinti ir išmatuoti ES šalyse narėse ir […]