Informacinės visuomenės pažangos vertinimas (statistinių rodiklių sistema) Europos Sąjungoje ir šalyse kandidatėse (SIBIS), 2001–2003

2001–2003 m. buvo dalyvauta Europos Komisijos 5-osios bendrosios programos (Informacinės visuomenės technologijos) projekte SIBIS. Projekto tikslas – sukurti ir pritaikyti inovacinius statistinius indikatorius, leidžiančius įvertinti ir išmatuoti ES šalyse narėse ir šalyse kandidatėse vykstančius pokyčius ir progresą informacinės visuomenės link.
Pagrindiniai SIBIS projekto rezultatai:

  • Parengtas konceptualinis ir metodologinis pagrindas informacinės visuomenės raidai vertinti.
  • Sukurta indikatorių sistema, kuri leido įvertinti bei palyginti Europos Sąjungos šalių informacinės visuomenės išsivystymo lygį.
  • Remiantis nauja indikatorių sistema, atliktas Europos šalių įvertinimas ir tarpusavio palyginimas. Siekiant naujai apžvelgti informacinės visuomenės matavimo rodiklius, atlikta reprezentatyvi apklausa ES šalyse narėse, šalyse kandidatėse, Šveicarijoje bei JAV.
  • Tyrimo rezultatai panaudoti formuojant efektyvią socialinę politiką informacinės visuomenės vystymo srityje.