Moters vaidmuo stiprinant pilietinę visuomenę: lyderystė, partnerystė, užimtumas, 2006–2008

Projektas ,,Moters vaidmuo stiprinant pilietinę visuomenę, lyderystė, partnerystė, užimtumas” buvo vykdomas pagal Lietuvos 2004–2006 m. Bendrojo programavimo dokumento 2.3 priemonę „Socialinės atskirties prevencija ir socialinė integracija“.

 

Projekto bendrasis tikslas – skatinti moterų galimybes darbo rinkoje, bendruomenės bei politinėje veikloje ugdant lyderystės ir įsidarbinimo kompetencijos įgūdžius, organizacinius gebėjimus, mokymosi visą gyvenimą nuostatas.

 

Tikslinės grupės:

  • Moterys, siekiančios dalyvauti politikoje, sprendimų priėmimo procesuose ir ekonomikoje;
  • Vyresniojo amžiaus moterys, ketinančios po pertraukos grįžti į darbo rinką;
  • Nevyriausybinių organizacijų darbuotojai.

Projekto uždaviniai:

  • Sukurti mokymo ir konsultavimo tinklą, adaptuoti nuotolinio mokymo sistemą pagal specialius moterų poreikius Alytaus apskrityje;
  • Parengti ir įdiegti modulinio-interaktyvaus mokymo ir konsultavimo sistemą moterims, ketinančioms dalyvauti bendruomenės bei politinėje veikloje ir sprendimų priėmimo procesuose;
  • Sukurti ir įdiegti įsidarbinimo kompetencijos įgūdžių ugdymo sistemą vyresniojo amžiaus moterims;
  • Sukurti socialinio marketingo technologijas Moterys šeimoje, bendruomenėje ir darbo rinkoje ir įdiegti pilotiniame regione.