Pagrindinės suaugusiųjų mokymosi visą gyvenimą kompetencijos

Projektas „Pagrindinės suaugusiųjų mokymosi visą gyvenimą kompetencijos“ buvo įgyvendintas pagal Europos Sąjungos Mokymosi visą gyvenimą programą 2007–2013 m. [GRUNDTVIG programa].

Projekto tikslai:

  • Suteikti galimybę suaugusiems asmenims, turintiems mokymosi ir išsilavinimo spragų, įgyti 8 pagrindines mokymosi visą gyvenimą kompetencijas, kurios sustiprintų pasitikėjimą savimi, socialinę integraciją ir padidintų užimtumo bei įsidarbinimo galimybes.
  • Skatinti suaugusiųjų įsitraukimą į žinių visuomenę bei aktyvų dalyvavimą pilietinėje veikloje.

 

Tikslinės grupės:

  • Socialinės atskirties rizikos grupei priklausantys suaugusieji, turintys mokymosi ir išsilavinimo spragų: imigrantai, nebaigę mokyklos asmenys, moterų bendruomenės, vyresnio kaip 55 metų amžiaus asmenys, nuteistieji, žemos kvalifikacijos darbuotojai;
  • Specialistai, atsakingi už švietimo ir mokymo planavimą bei organizavimą;
  • Švietimo ir tęstinio profesinio mokymo paslaugų teikėjai: vadybininkai, dėstytojai, technikai ir administracijos personalas;
  • Verslo atstovai: žmogiškųjų resursų ir mokymų vadybininkai.

Daugiau informacijos apie projektą galima rasti čia.