Probleminių regionų atgimimas Utenos apskrityje: įsidarbinimas, partnerystė, bendruomenė (ATGIMIMAS), 2004–2007

Europos Bendrijų iniciatyva EQUAL – Europos užimtumo strategijos dalis – skirta ieškoti naujų būdų užimtumo srityje šalinant diskriminaciją ir nelygybę, kurią patiria dirbantieji ir ieškantys darbo. EQUAL yra bandymų programa, suteikianti galimybę plėtoti naujas idėjas, išbandyti inovacinius metodus ir netradicines priemones darbo rinkoje. Lietuva, kaip ir kitos naujos ES šalys, šioje iniciatyvoje dalyvavo pirmą kartą.

 

Siekiant socialinės sanglaudos bei lygių užimtumo galimybių darbo rinkoje užtikrinimo, buvo inicijuotas projektas „Probleminių regionų atgimimas Utenos apskrityje: įsidarbinimas, partnerystė, bendruomenė“. Kartu su Utenos apskrities viršininko administracija, Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyba, Lietuvos verslo darbdavių konfederacija, Mykolo Romerio universitetu bei Utenos regiono bendruomenės fondu buvo sukurta vystymo bendrija ATGIMIMAS.

 

Bendras projekto tikslas – mažinti ilgalaikių bedarbių probleminiuose regionuose patiriamą diskriminaciją bei nelygybę darbo rinkoje, taikant novatoriškus įsidarbinimo kompetencijos įgūdžių ugdymo būdus, stiprinant socialinę partnerystę ir bendruomenę.

 

Įgyvendinant pagrindinį projekto tikslą, vystymo bendrija ATGIMIMAS:

  • inicijavo ir atliko kompleksinius ilgalaikių bedarbių, vietos darbdavių bei probleminių Utenos apskrities regionų bendruomenių sociologinius tyrimus, siekdama išsiaiškinti tiesioginių ir netiesioginių tikslinių grupių bendruosius gebėjimus, įsidarbinimo kompetencijos įgūdžių ugdymo poreikius ir lūkesčius bei galimybes prisidėti prie sėkmingo projekto įgyvendinimo.
  • įdiegė efektyvų ir visiems prieinamą Įsidarbinimo kompetencijos įgūdžių ugdymo kompiuterizuotą tinklą probleminiuose Utenos apskrities regionuose. Pagrindiniai tinklo elementai: tarpusavyje sujungti šeši kompiuterizuoti vietos koordinatorių vadovaujami konsultavimo-ugdymo centrai, veikiantys gyventojams patogioje vietoje ir patogiu laiku; sukurtos ir įdiegtos interaktyvios neformalios modulinės mokymo programos ir konsultavimo paketai, atitinkantys tikslinės grupės poreikius bei vertinimo metodiką.
  • sukūrė bendruomenių stiprinimo probleminiuose regionuose vertybių koncepciją,parengė bendruomenių atgimimo veiksmų planą ir įdiegimo modelį, organizavo bendruomenių susiėjimus bei veiklos seminarus.
  • parengė darbo mugių scenarijus ir organizavo darbo muges probleminiuose regionuose.
  • dalyvavo dviejų tarptautinių tinklų JABALI (Ispanija, Italija, Prancūzija, Lietuva) ir AGIL_E (Austrija, Italija, Vokietija, Lietuva) veikloje.
  • bendradarbiaujant su tarptautiniais partneriais, parengė studiją Lygių užimtumo galimybių strategija.
  • dalijosi sukaupta patirtimi ir gerosios praktikos pavyzdžiais nacionaliniu ir tarptautiniu lygmeniu.