Profesijos standartų tobulinimas, įdiegimas ir harmonizavimas naujojoje Europos Sąjungoje. Europinės kvalifikacijos mados ir grožio sektoriuje, 2004–2007

Projektas „Profesijos standartų tobulinimas, įdiegimas ir harmonizavimas naujojoje Europos Sąjungoje“ buvo vykdomas pagal Europos Sąjungos Leonardo da Vinčio programą.

Projekto tikslas – sukurti ir išbandyti sertifikavimo metodologiją ir metodus mados ir grožio sektoriuje, siekiant kurti bendrus profesinio rengimo standartus bei kvalifikacijų įvertinimo, sertifikavimo ir kokybės užtikrinimo sistemą, kuri gerintų žmonių gyvenimą didinant įsidarbinimo ir profesinio mobilumo galimybes.
Projekto tikslinės grupės:
  • Jaunimas, besimokantis profesinio rengimo įstaigose;
  • Suaugusieji, norintys patekti į darbo rinką (mados ir grožio sektoriuje);
  • Žmonės, jau dirbantys mados ir grožio sektoriuje ir siekiantys kelti turimą kvalifikaciją.