Q@KIT – švietimo ir profesinio rengimo kokybės užtikrinimas ir sklaida konkurencingesnėje ir dinamiškesnėje Europoje, 2006–2008

Q@KIT projektas – tai švietimo ir profesinio mokymo kokybės skatinimas konkurencingoje ir dinamiškoje Europoje. Projekte dalyvavo devyni partneriai iš penkių skirtingų valstybių (Italija, Vokietija, Ispanija, Prancūzija ir Lietuva). Projekto tikslas – plėtoti mokymo priemones ir turinį, vadovaujantis elektroninio mokymo kokybe švietimo ir profesinio mokymo srityje, ypač nustatant, plėtojant, tikrinant ir tvirtinant mokymo priemonių rinkinį (Q@KIT) pagal aktualų ir naujovišką e-mokymosi turinį tam, kad būtų galima atnaujinti Europos švietimo ir profesinio mokymo sistemą. Q@KIT projektas skirtas įgyvendinti šiuos specifinius tikslus:

  • Priemonių kūrimas ir tikrinimas siekiant palengvinti įvairios patirties palyginimą ir pasikeitimą informacija bei medžiaga tarp veiklos operatorių įvairiose situacijose, vadovaujantis Lisabonos tikslu „Europos erdvė – mokslui“;
  • Laboratorijų grupių / tiesiogiai dirbančių grupių, kurių veikla orientuota į kokybės valdymo ir gerinimo priemones, kūrimo lengvinimas;
  • Pagalba tyrimo grupėms, teikiant joms specifinę medžiagą;
  • Medžiagos ir pasiektų rezultatų platinimas ir diegimas;
  • Kompetencijos reikšmės didinimas ir naujų žinių įgijimo proceso lavinimas (Briuselis 2005).