Socialinės rizikos mažinimas pažeidžiamose šeimose: ugdymas, darbo rinka, bendruomenė. KELRODIS. 2009–2012

Projektas „Socialinės rizikos mažinimas pažeidžiamose šeimose: ugdymas, darbo rinka, bendruomenė. KELRODIS“ buvo vykdomas pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos I prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ priemonę „Socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką“.

Projekto tikslas – mažinti socialiai pažeidžiamų šeimų ir jose augančių vaikų socialinę atskirtį.
Tikslinės grupės: socialinės rizikos, daugiavaikės ir vienišų tėvų šeimos.

Įgyvendinant projektą Socialinės rizikos mažinimas pažeidžiamose šeimose: ugdymas, darbo rinka, bendruomenė [KELRODIS] buvo įdiegtas Šeimos veiklos namų tinklas. Tinklą sudarė tarpusavyje sujungti aštuoni kompiuterizuoti centrai, pavadinti Šeimos veiklos namais, įsikūrę Utenos apskrityje: Alantoje, Dusetose, Juknėnuose, Kaniūkuose, Naujajame Daugėliškyje, Pakalniuose, Tauragnuose ir Troškūnuose. Šeimos veiklos namai, įkurti seniūnijų, bibliotekos ar bendruomenių patalpose, veikė gyventojams patogioje vietoje ir patogiu laiku, taip užtikrinant didesnį Šeimos veiklos namuose teikiamų paslaugų prieinamumą visiems bendruomenių nariams. Tokiu būdu mokymai pasiekė norinčius įgyti žinių pačiuose atokiausiuose kaimuose. Šeimos veiklos namų darbą koordinavo vietiniai žmonės, įdarbinti projekto pareiškėjo institucijoje. Puikiai pažinodami savo vietovę bei gyventojų įpročius, pasitelkę bendruomenės autoritetus, jie rado būdų įtikinti neaktyvias ir labiausiai pažeidžiamas bendruomenės šeimas pradėti mokytis. Buvo sudarytos puikios sąlygos mokytis artimoje aplinkoje, tarp savo pažįstamų žmonių.