Viešieji pirkimai

Viešosios įstaigos „Stebėsenos ir prognozių agentūra“ viešųjų pirkimų organizavimo taisyklės   word

Informacija apie mažos vertės pirkimus